logo

Schuldhulpverlening, Coaching & Advies
Ooysedijk 13
6522 KT Nijmegen
Email: info@oxyz.nl
Telefoon: 024-820 0733
KvK: ********
BTW: NL *********.B01

Dossiernummer:
Wachtwoord:

Brochure OXYZ
Brochure OXYZ

Welke financiële middelen zijn nodig voor een schuldsanering?

Ben jij een ondernemer in hart en nieren, maar ben je toch in de financiële problemen terechtgekomen? Dan is het vrij lastig om het financiële overzicht te bewaren. De aanmaningen van de belastingdienst, incassobureaus en deurwaarders stapelen zich op en dit leidt tot nog meer verwarring en heel veel stress. Om te voorkomen dat de problemen zich nog meer opstapelen, moet je snel in actie komen. Alleen hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je niet nog dieper in het rood komt te staan? En welke financiële middelen heb je hiervoor nodig?

Elk jaar krijgen tientallen ondernemers te maken met een dreigend faillissement. Iets dat ook privé grote gevolgen heeft. Bij een dreigend faillissement is het belangrijk dat je als ondernemer de goede ondersteuning krijgt. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Zo kun je vrijwillige schuldhulp aanvragen. Dit wordt ook wel minnelijke schuldhulp genoemd. Hierbij krijg je hulp van een specialist. Deze zorgt er dan voor dat je niet in een ongewenste neerwaartse spiraal terechtkomt.

Vrijwillige schuldhulp voor bedrijven

Vrijwillige schuldhulp voor bedrijven is erop gericht om een faillissement of de wettelijke schuldsanering te voorkomen. De specialist maakt dan een inventarisatie. Deze gaat na of je bedrijf nog wel levensvatbaar is. Dit is het geval als de financiële problemen niet van structurele aard zijn. Er kan dan een doorstart worden gerealiseerd.

Benodigde financiële middelen

Als er een faillissement dreigt en je schuldhulp wilt aanvragen dan moeten er financiële middelen voorhanden zijn. Alleen dan kan een minnelijk traject worden gestart en een voorstel worden gedaan aan alle schuldeisers. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan financiële middelen te komen:

  • BBZ krediet aanvragen
  • Een lening aanvragen of een schenking van familie, vrienden of kennissen
  • Afloscapaciteit

BBZ Krediet

Als je zelfstandig ondernemer bent dan kun je bij het zelfstandigenloket van de gemeente een krediet aanvragen. Dit kan je doen bij de gemeente waarin jouw onderneming staat ingeschreven. Het krediet wordt dan gebruikt om de schuldeisers (voor een deel) te betalen. Alle schuldeisers krijgen dan een bedrag aangeboden in ruil voor een kwijtschelding van jouw restantschuld die je bij een schuldeiser hebt. Het BBZ krediet moet je dan terugbetalen aan de gemeente binnen een afgesproken periode.

Je komt in aanmerking voor het BBZ krediet als je tijdelijk te weinig inkomen hebt en daardoor met betalingsproblemen kampt. De voorwaarde is wel dat je de aflossing kunt nakomen en dat je kan voorzien in de kosten voor je levensonderhoud.

Een lening aanvragen of een schenking

Het is ook mogelijk om een lening bij familie of bekenden af te sluiten. Sommige families, vrienden of kennissen kunnen ook een bedrag schenken. Met het leenbedrag of de schenking kan er een voorstel worden gedaan aan de schuldeisers. De werkwijze is hetzelfde als die bij een BBZ krediet.

Afloscapaciteit (spaarsanering)

Een derde mogelijkheid van schuldhulpverlening is de afloscapaciteit. Hierbij komen de gelden uit je eigen onderneming. Je krijgt dan een maandelijks bedrag dat voldoende is om de vaste lasten te kunnen betalen en om in levensonderhoud te voorzien. Het inkomen dat boven dit bedrag uitkomt, heet de afloscapaciteit. Dit bedrag wordt over een periode van drie jaar aan de schuldeisers aangeboden. De schuldeisers wordt gevraagd om dit bedrag te accepteren en de restschuld kwijt te schelden.

Ga op zoek naar een goede aanbieder

Met behulp van schuldsanering uit de schulden komen is dus mogelijk. Natuurlijk zal je wel op zoek moeten gaan een goede aanbieder die schuldhulp aan bedrijven aanbiedt. Dit moet een aanbieder zijn waarmee je samen, in overleg, aan oplossingen werkt om kapitaalvernietiging te beperken.

Het is belangrijk dat je van tevoren goed onderzoek doet voordat je een aanbieder kiest. Lees je goed in over schuldhulpverlening en ga op zoek naar recensies van anderen. Alleen zo kom je te weten of een aanbieder betrouwbaar is en of deze jou echt kan helpen. Als je een betrouwbare aanbieder hebt gevonden dan krijg je weer wat lucht. Je kunt je dan weer focussen op het ondernemen. Iets dat natuurlijk geweldig is!