Schuldhulpverlening
Coaching
& Advies
Zeeweg 325
1971 HE IJmuiden
Email: velsen@oxyz.nl
Telefoon: 0255 - 785380
KvK: ********
BTW: NL *********.B01

Dossiernummer:
Wachtwoord:

Mulderboetes vanaf heden kwijtgescholden na succesvolle afronding MSNP!

Staatssecretaris Dijkhoff heeft in een brief aan de Tweede Kamer het volgende laten weten “Vanaf 1 januari 2016 zullen ook na succesvolle afronding van een minnelijk schuldregeling de openstaande Wahv-sancties worden kwijtgescholden. Het gaat hierbij om de minnelijke regelingen die, via schuldhulpverlenende organisaties in samenspraak met het CJIB, tot stand zijn gekomen.”

Joke de Kock is zeer tevreden over deze ontwikkeling: “De NVVK heeft lang gepleit voor gelijktrekking van kwijtschelding van de Mulderboetes (bijvoorbeeld verkeersboetes) met de Wsnp. Dit besluit zorgt ervoor dat mensen na het doorlopen van een minnelijk traject, ook ten aanzien van de verkeersboetes, uit de schulden zijn”.

Staatssecretaris Dijkhoff neemt naar aanleiding van het onderzoek ‘Gegijzeld door het systeem’ van de Nationale ombudsman de volgende maatregelen.

  • Reeds bekend was al de mogelijkheid om vanaf 1 juli 2015 Wahv-sancties vanaf 225 euro in termijnen te betalen.
  • Vanaf 1 juli 2016 wordt het mogelijk om Wahv-sancties, die na verhoging 225 euro of meer bedragen, in termijnen te betalen.
  • Zoals hierboven al is aangegeven, worden de Wahv-sancties vanaf 1 januari 2016 na succesvolle afronding van een minnelijke schuldregeling kwijtgescholden.
  • Sinds november 2015 wordt betrokkene per brief door het CJIB benaderd om het verzoek eventuele betalingsonmacht (beargumenteerd) kenbaar te maken. Wanneer er inderdaad sprake blijkt te zijn van betalingsonmacht wordt bekeken of een betalingsregeling kan worden getroffen.

Download hier de brief.

Bron: NVVK