Schuldhulpverlening voor Ondernemers

Ingrijpende maatregelen zijn soms nodig om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Deze maatregelen zijn niet altijd makkelijk om te nemen.

OXYZ kan u daarbij helpen.

ONS MOTTO

Niet langer omkijken naar de oude schuldenlast en deurwaarders.

We parkeren de totale schuldenlast en werken aan omzetstijging,

een positief bedrijfsresultaat en financiële rust.

SCHULDHULPVERLENING

DOORSTARTEN, SANEREN EN OPNIEUW BEGINNEN

Maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

OXYZ: professionele schuldhulpverleners voor ondernemers:

Binnen het sociale domein neemt de druk op u als gemeente toe, zeker binnen schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers. Schulden worden complexer en regelgeving verandert snel. OXYZ biedt uitkomst in ingewikkelde financiële vraagstukken en ondersteunt gemeenten in haar dienstverlening. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar particulieren. OXYZ richt zich met name op het in kaart brengen van schulden en het zoeken naar de meest passende oplossing voor ondernemers, waaronder ook zzp’ers. Per geval worden de verschillende opties voor de schuldenaar onderzocht om uiteindelijk te komen tot een maatwerkoplossing. Dit alles doen wij door de noodzakelijke hulpverlening rechtstreeks te financieren uit de boedel. Hierdoor komen de kosten voor de dienstverlening niet zwaarder dan noodzakelijk te drukken op u als gemeente. En dat is fijn, want de budgetten worden ieder jaar krapper.

De voordelen op een rij

Als u kiest voor OXYZ als partner, dan kiest u schuldhulpverleners voor ondernemers die het volgende voor uw gemeente kunnen doen:

  • Een eerste intake binnen drie dagen na de aanmelding.
  • Een directe en persoonlijke benadering van de klant die u naar ons doorverwijst.
  • Een persoonlijke begeleiding van de schuldenaar, waardoor er goed zicht blijft op het door u versterkte BBZ-krediet en schulden niet (nog) verder escaleren.
  • Een professionele dienstverlener die op zoek gaat naar de meest passende oplossing (maatwerk) in iedere fase van het traject, ook als een BBZ-krediet in de specifieke situatie geen uitkomst biedt.
  • Desgewenst een terugkoppeling over de voortgang van het traject.

Aangesloten bij de NVVK:

OXYZ is aangesloten bij brancheorganisatie NVVK. Hierdoor weten niet alleen gemeenten maar ook schuldeisers dat zij te maken hebben met een betrouwbare en integere partij. De kans op een succesvolle bemiddeling wordt zo een heel stuk groter.

De werkwijze

Binnen drie dagen nadat een klant is aangemeld, volgt een eerste intake. Daar wordt de situatie in kaart gebracht en gezocht naar een passende oplossing voor de schuldenproblematiek. Komt een ondernemer in aanmerking voor een BBZ-krediet, dan begeleiden de professionele schuldhulpverleners de klant in dit traject. Is een BBZ-krediet niet mogelijk? In dat geval wordt er gezocht naar een andere maatwerkoplossing, mogelijk in de vorm van een spaarkrediet of wordt de klant ondersteund met een private kredietsanering. Desgewenst houden wij u als gemeente op de hoogte van de status van het traject. U hoeft zelf verder niets te doen. OXYZ neemt u het hele saneringstraject uit handen.

Stabiliseren en preventie

Is een klant nog niet saneringsrijp of voldoet hij niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening binnen uw gemeente? Ook dan kan OXYZ ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door de schulden te stabiliseren of de schuldenaar te helpen met het opheffen van zijn onderneming, waardoor hij wellicht wel in aanmerking kan komen voor reguliere (particuliere) schuldhulp.

Naast stabilisatie vormt preventie een belangrijke sleutel in het schuldenproces. Als gemeente kunt u bij OXYZ terecht voor ondersteuning op het gebied van preventie. Denk hierbij aan het opzetten van bijvoorbeeld een coachingstraject of hulp bij financiële zelfredzaamheid. Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.