logo

Schuldhulpverlening, Coaching & Advies
Ooysedijk 13
6522 KT Nijmegen
Email: info@oxyz.nl
Telefoon: 024-820 0733
KvK: ********
BTW: NL *********.B01

Dossiernummer:
Wachtwoord:

Brochure OXYZ
Brochure OXYZ

Binnen OXYZ Coöperatie werken kantoren door geheel Nederland op zelfstandige basis samen. Door de centrale organisatie worden alleen zaken geregeld die voor een individueel kantoor lastig(er) zijn en/of voordeel hebben zoals:

Financieel voordeel

Het OXYZ lidmaatschap bij een omzet ad € 60.000 kost slechts € 6.000.

Een zelfstandig kantoor zonder OXYZ heeft dus al gauw 16.000 euro aan kosten voor de noodzakelijke basis inrichting:

 • Kosten NVVK-lidmaatschap zijn individueel ruim per jaar                                           € 4800
 • NVVK audit (iedere 3 jaar)                        € 5000 / 3 jaar                                                   € 1677
 • Automatiseringssoftware professioneel voor Schuldhulp (gezamenlijke aanschaf)   € 4500
 • Software opstart en implementatie.                                                                                    € 2500
 • Derdengeldenrekening 1)                                                                                                        € 2500
 • Totaal (afgerond)                                                                                                                         € 16000
 1. Dit wordt centraal geregeld en onderhouden. Individueel is het juridisch bijna niet mogelijk een derdengeldenrekening te krijgen.

Al deze bedragen zijn bij OXYZ in het lidmaatschap en worden dus betaald uit de contributie.

Het OXYZ lidmaatschap levert vanaf jaar 1 direct jaarlijks € 10.000,= voordeel op.

Marketingtechnisch

 • Marketing & klantenwerving training incl. uitwerken eigen marketingmix          PM
 • Inter(net)werkmarketing & Sociale Media training                                                       PM

Vaktechnisch

 • Met OXYZ kun je als lid over je eigen Fiscalist (RB) en Accountant (RA) beschikken:
 1. accountantsverklaringen.
 2. zwaardere fiscale- en bedrijfsadvisering.
 • Toegang tot de laatste ontwikkelingen in de branche.
 • Juridische ondersteuning op gebied van insolventie, belastingen en ondernemingsrecht.
 • Permanente bijgeschoold tot het juiste niveau.
 • Collega’s die bereid zijn tot klankborden.
 • Gebruikmaken van de NVVK-convenanten met diverse “bekende” crediteuren, zoals zorgverzekeraars, CJIB, deurwaarders, etc.
 • Ondersteuning bij dwangakkoorden, moratorium en WSNP-aanvragen.
 • Compliance op het gebied van de Wet op het consumentenkrediet artikel 47 en 48 (Verbod op schuldhulpverlening).

Organisatorisch

 • Zonder NVVK-lidmaatschap weigert meer dan 80% van de “bekende” crediteuren te onderhandelen inzake een schuldhulptraject. Het OXYZ lidmaatschap is dus absolute noodzaak.
 • Maar de NVVK biedt ook: Uitbreiding van het – met name publieke – netwerk; Nieuwsbrief. Juridische ondersteuning; Mediation bij klachten; Vertrouwen bij derden zoals rechters, overheden, banken, belastingdienst etc.
 • Door de ondersteuning van andere leden is het mogelijk waar te nemen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of nog erger.
 • Ook vangt de Coöperatie in overleg cliënten op bij vakantie van de schuldhulpverlener.
 • Inspraak in de ledenvergadering. Alle contributie moet worden besteed aan de dienstverlening ten behoeve van de leden.
 • gemeenschappelijke (inkoop) kennis(bank) m.a.w. gebruik van elkaars kennis en ervaring
Maak een afspraak met een van onze OXYZ schuldhulpverleners.