logo

Schuldhulpverlening, Coaching & Advies
Ooysedijk 13
6522 KT Nijmegen
Email: info@oxyz.nl
Telefoon: 024-820 0733
KvK: ********
BTW: NL *********.B01

Dossiernummer:
Wachtwoord:

Brochure OXYZ
Brochure OXYZ

5 tips bij een dreigend faillissement

Dreigt je onderneming failliet te raken? Dan kun je een faillissement voorkomen als je op tijd bent. Zoals je weet, loop je als ondernemer best wat risico. Als je een aantal maanden weinig inkomen hebt, wordt het lastig om crediteuren te betalen. Je komt dan in de problemen en zit op het randje van een faillissement. Een dreigend faillissement is niet alleen heel vervelend en stressvol, maar heeft ook veel invloed op je privéleven. Gelukkig zijn er aantal dingen die je kunt doen om een faillissement te voorkomen.

Tip 1: Uitstel van betaling (surséance) aanvragen

Je kunt een faillissement afwenden door uitstel van betaling aan te vragen. Dit kan als je op korte termijn inkomsten verwacht, zodat je de openstaande schulden wel kan betalen.

Door surséance aan te vragen, kunnen schuldeisers tijdelijk geen beslag leggen of een faillissement aanvragen. Als je failliet bent dan betekent dit het einde van je onderneming. Een doorstart is vaak gunstiger voor alle partijen. De schuldeisers hebben dan meer zekerheid dat de openstaande schulden betaald worden.

Wanneer je uitstel van betaling aanvraagt, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Als ondernemer moet je dan alles van je onderneming laten zien en samenwerken met de bewindvoerder. Gedurende deze periode wordt geprobeerd om meer inkomen te genereren.

Tip 2: Een nulmeting laten uitvoeren

Als je failliet dreigt te gaan, kun je terecht bij een schuldhulpkantoor, zoals Oxyz. Samen met jou bekijkt de expert wat de mogelijkheden om een faillissement te voorkomen. Eerst wordt er dan een nulmeting voor je uitgevoerd. Hierbij analyseert de schuldhulpverlener je bedrijf, zodat hij kan bepalen hoe je bedrijf ervoor staat. Aan de hand van de nulmeting bespreekt de hulpverlener hoe groot de kans is dat het faillissement voorkomen kan worden. Als een dreigend faillissement voorkomen kan worden dan wordt er alles aan gedaan om jou hierbij te helpen. Ook als je wilt stoppen met je onderneming kan Oxyz je hierbij helpen.

Tip 3: Een BBZ-krediet aanvragen

Je kunt een faillissement alleen voorkomen als je genoeg financiële middelen hebt om de schuldeisers te betalen. Het is een mogelijkheid om een BBZ-krediet aan te vragen. Dit kun je doen bij het zelfstandigenloket van de gemeente waar jouw onderneming staat ingeschreven. Met het krediet kan je de schuldeisers (voor een deel) betalen. De schuldeisers krijgen een bedrag aangeboden in ruil voor een kwijtschelding van de restantschuld die je bij de schuldeisers hebt. Het BBZ-krediet moet je binnen een afgesproken periode aan de gemeente terugbetalen. Je komt alleen in aanmerking voor dit krediet als je tijdelijk te weinig inkomen hebt en daardoor je schuldeisers niet kunt betalen. Als voorwaarde wordt gesteld dat je de aflossing kunt nakomen en dat je jezelf kunt onderhouden.

Tip 4: Afloscapaciteit (spaarsanering)

De afloscapaciteit is een andere mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Afloscapaciteit wordt ook wel spaarsanering genoemd. De gelden komen dan uit je eigen bedrijf. Hierbij krijg je elke maand een bedrag om de vaste lasten te betalen en jezelf te voorzien in levensonderhoud. Het bedrag dat hierboven uit komt, heet afloscapaciteit. De afloscapaciteit wordt over een periode van drie jaar aan de schuldeisers aangeboden. Aan hen wordt gevraagd om het bedrag te accepteren en de restschuld kwijt te schelden.

Tip 5: Een lening aanvragen bij de bank of een bekende

Eventueel is het ook een mogelijkheid om een lening bij een bekende, familie of de bank aan te vragen. Met het leenbedrag kan je een voorstel doen bij de schuldeisers.

Samen met jou werken wij aan een oplossing

Het is dus mogelijk om een faillissement tegen te gaan. Om stress en nog meer schulden te voorkomen, is het verstandig om een schuldhulpverlener in te schakelen, zoals Oxyz. Samen met jou werken wij aan een oplossing om kapitaalvernietiging te beperken. Wij hebben een ruime ervaring met schuldhulptrajecten en hebben al heel veel bedrijven kunnen redden. Wij zorgen ervoor dat je niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En daar heeft iedereen baat bij: de schuldeisers, je gezin, je werknemers en jijzelf.